Dil Okulu

Yaz Okulu

Lise Değişim Programı

Üniversite

Master/MBA

Sertifika

Amerika'da Maaşlı/Maaşsız Staj

Internship/PCT Nedir?Genel BilgilerBaşvuru SüreciVize SüreciUçak BiletiOryantasyonStaj SüreciAçık PozisyonlarInternship - Iki (2) Yil KuraliStaj Fuarlari

Amerika'da Yaz Stajı

Kanada'da Staj

Work and Travel

Au Pair

Hakkımızda

SAIME
SUNGUR

SAIME SUNGUR

Academix vesilesiyle Amerika’da bulundum her şey mükemmeldi. Bütün turizm mezunlarına bu programı ta...

devamı ››
OZLEM
AYDIN

OZLEM AYDIN

Bu programı herkese şiddetle öneriyorum, insanın kendine verebileceği ve çok geç olmadan vermesi ger...

devamı ››

Internship - Iki (2) Yil Kurali

 
Internship - Iki (2) Yil Kurali

J-1 Vizesi, Türkiye ile ABD arasında akdedilen bir anlaşma ile Türk Hükümeti adına ABD'ye gelen kişilere verilen bir vize türüdür. Bazı J-1 vizelerinin üzerinde "Two year rule apply" (2 yıl kuralı geçerlidir) ifadesi yeralmaktadır. Bu ifade, ABD'ye J-1 vizesi ile gelmiş kişilerin ABD'de kalış sürelerinin bitiminden sonra anavatanı olan ülkeye (Türkiye) geri dönüp, kendilerine burs veren kurum adına mecburi hizmet yapmaları gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, 2 yıl kuralı, burs almamış, mecburi hizmet zorunluluğu olmayan kişilere de uygulanmaktadır. Sözkonusu kuralı çeşitli sebeplerden dolayı kaldırmak (waive) için Türk ve ABD makamlarına başvurulması gerekmektedir. Başvuru cevabının Türk makamlarından gelmesi 2 ila 3 ay sürmektedir.

Başvuru İşlemleri:

J-1 vize değişikliği için ilk önce başvurulması gereken kurum ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State), Waiver Reviev Division'dır. Konu ile ilgili gerekli bilgi ve belgelere aşağıda sunulan internet adreslerinden ulaşılabilinir:

http://www.travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html#19
http://www.travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html

Gerekli Belgeler:

1. Türkçe yazılmış dilekçe. (6 nüsha, her nüshadaki imzaların orijinal olması ve sözkonusu dilekçede, mezun olunan üniversite, fakülte, bölüm ve öğrenim yıllarının, herhangi bir kurumdan kredi veya burs alıp alınmadığının,irtibat adresi, e-mail adresi ve telefon numaraları ile dosya numarasının (case number) belirtilmesi gerekmektedir.)

2. Nüfus cüzdanının fotokopisi. (6 kopya, cüzdanın ön ve arka sayfalarının A4 kağıdına ve aynı sayfaya çekilmiş olması gerekmektedir.)     

3. Data Sheet/DS-3035 (2 kopya, Waiver Review Division'a gönderilen formun fotokopileri, bunların olmaması halinde yeniden doldurulacak formlar gönderilebilir.)

4. IAP 66/DS-2019 (2 kopya, farklı tarihli formların fotokopilerinin 2 ayrı grup yapılması gerekmektedir.)

5. "Third party barcode page" (2 kopya)

6. Hızlı posta ücreti olarak 30 dolarlık pul, normal posta talep edilmesi halinde ise 10 dolarlık pul veya anılan tutarlarda "money order".

7. ABD Dışişleri Bakanlığı ile yazışmalarda kullanılmak üzere ekspres posta ücreti 17 dolarlık pul veya "money order".

İstenilen belgelerin Büyükelçiliğimizin aşağıda verilen adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Turkish Embassy
Consular Office/J-1 Visa Waiver
2525 Massachusetts Ave. NW
Washington, D.C. 20008
E-mail: consulate@turkishembassy.org

Başvurunuza Türk makamları tarafından olumlu yanıt alındığında, keyfiyet ABD Dışişleri Bakanlığına yazı ile bildirilmekte ve sözkonusu yazının bir örneği e-mail adresinize gönderilmektedir.

(Kaynak:http://www.washington.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121416)

arkadaşına gönder paylaş
AYSEGUL
ALAN

Amerika’da Staj Internship/Trainee Konaklama Amerika’da Konaklama

Amerika’da konaklama özellikleri hakkında bilgiler

devamı ››
NİHAN
HOSBEN

Neden Internship Programi?

Universiteden yeni mezun oldunuz ve yurtdisina cikmak istiyorsunuz ancak

devamı ››